Od 14.2. do 16.2. máme zatvorené. Prijaté objednávky budeme vybavovať až v pondelok 19.2. Ďakujeme za pochopenie.

Komínové ventilátory - riešenie slabého ťahu

 VsetkoPreKrby.sk, 2018 (Ing. Petr Šigut) – Text a obrázky sú chránené autorským právom.

Nedostatočný ťah komína je zásadný problém, ktorý je nutné nejakým spôsobom vyriešiť. Jedným z možných riešení je použiť tzv. komínový ventilátor. V tomto článku si vysvetlíme, ako komínový ventilátor funguje, predstavíme si konkrétne modely z našej ponuky a povieme si niektoré ďalšie základné informácie.

 

Obsah:

 

Aký ťah by mal komín mať?

Správny ťah komína je jedným zo základných predpokladov pre dosiahnutie kvalitného a efektívneho spaľovania v krbových kachliach alebo krbovej vložke. Musí sa pohybovať okolo výrobcom predpísané hodnoty ťahu pre dané topidlo - nemal by byť teda nižší, ale ani vyšší. Pri nízkom ťahu oheň horí zle, obzvlášť roztápaní ohňa je ťažké (komín je spočiatku studený), pri každom prikladaní uniká do miestnosti zápach, dochádza k výraznému špineniu skla a steny krbu nad dvierkami. Ak je ťah naopak vysoký, zvyšuje sa komínová strata (väčšia časť využiteľnej tepelnej energie uvoľnenej spaľovaním odchádza zbytočne do komína), a tým logicky klesá účinnosť spaľovania.

Pre udržiavanie ťahu na predpísanej hodnote sa v praxi používa regulátor komínového ťahu (viac sa o regulátoroch komínového ťahu dozviete v článku Regulátory komínového ťahu - nepúšťate peniaze komínom?). Regulátor komínového ťahu funguje ako gravitačná klapka, ktorá sa pri zvyšovaní ťahu komína nad predpísanú hodnotu postupne otvára a pripúšťa do spalinovej cesty "falošný vzduch", čím automaticky znižuje ťah vyvíjaný komínom na pripojené kachle alebo krbovú vložku. Z uvedeného je teda zrejmé, že regulátor pomáha regulovať (znižovať) ťah komína, ak je vyšší než predpísaný.

Pokiaľ je ale ťah nižší, je potreba ho nejako posilniť, napríklad pomocou komínového ventilátora

 

Komínový ventilátor - ako funguje?

Komínový ventilátor (niekedy označovaný ako generátor ťahu) je zariadenie pre zvýšenie komínového ťahu. Inštaluje sa na koniec komína ako komínový nástavec.

Funguje ako vzduchové čerpadlo - do úzkej štrbiny (ktorá slúži ako dýza) po obvode vnútornej rúry ventilátora sa vháňa vzduch, ktorý sa tým výrazne urýchľuje a pri svojom prúdení smerom von z komína vytvára vo svojom okolí podtlak, ktorý nasáva okolitý vzduch (spaliny) v komínovom prieduchu, a zvyšuje tak celkový ťah komína.

Princíp komínového ventilátora

 Obr. 1: Princíp komínového ventilátora

Výhodou takto riešeného komínového ventilátora je, že ani vo vypnutom stave nestavia prechádzajúcim spalinám žiadne prekážky. Komín teda ďalej funguje, ako keby tam komínový ventilátor vôbec nebol. To je určite dôležité pre prípad výpadku elektrickej energie alebo aj v prípade, že nechcete komínový ventilátor používať po celú dobu kúrenia, ale zapínať ho len pri zakúrení a pri prikladaní.

 

Ponuka ventilátorov

V ponuke sú dve konštrukčné prevedenia komínových ventilátorov:

  • pre inštaláciu na ukončovací betónovú komínovú dosku (označované ako STANDARD)
  • pre inštaláciu na nerezový dvojplášťový komín (označované ako -B-K)
Komínové ventilátory - prevedenie -B-K (vľavo) a STANDARD

Obr. 2: Komínové ventilátory – prevedenie -B-K (vľavo) a STANDARD

Komínové ventilátory STANDARD majú štvorcovú základňu s otvormi pre skrutky v rohoch základne. Na betónovú komínovú dosku sa upevňujú pomocou skrutiek s hmoždinkami. Toto riešenie je pre svoju univerzálnosť najpredávanejšie. Komínové ventilátory -B-K sú určené pre inštaláciu na dvojplášťové nerezové komíny. Ku komínu sa pripevňujú pomocou nerezových nitov.

Oboje prevedenia ventilátorov sa vyrábajú v dvoch priemeroch – 150 a 200 mm.

 

Ventilátory sú oddeliteľné od svojej základne - vďaka tomu je možné ventilátor pri čistení komína jednoducho sňať.

Komínové ventilátory je možné jednoducho oddeliť od základne pripevnené ku komínu

Obr. 3: Komínové ventilátory je možné jednoducho oddeliť od základne pripevnené ku komínu

K ventilátorom je možné dokúpiť tiež striešku (150 mm a 200 mm), ktorá chráni komín proti vetru a dažďu. 

Komínový ventilátor osadený strieškou

Obr. 4: Komínový ventilátor osadený strieškou

Horné veko striešky možno pri čistení komína odklopiť.

Komínový ventilátor – veko striešky možno odklopiť

Obr. 5: Komínový ventilátor – veko striešky možno odklopiť

Výrobca výslovne zakazuje použiť na komínový ventilátor inú komínovú striešku. Hrozí nebezpečenstvo, že by sa spaliny mohli od striešky odrážať späť do komína. Striešku možno kedykoľvek k ventilátoru dodatočne dokúpiť.

 

Komínové ventilátory sú vyrobené z nerezového chróm-niklového plechu, a sú tak určené výhradne len pre komíny pre odvod spalín od topidiel na drevo.

 

Regulácia výkonu ventilátorov

Pre reguláciu výkonu komínového ventilátora je možné použiť regulátor otáčok. Najpoužívanejším modelom je regulátor otáčok RO-200.

Regulátor otáčok RO-200 (podomietkový)

Obr. 6: Regulátor otáčok RO-200 (podomietkový)

Tento regulátor dokáže v krajnej polohe ventilátor aj úplne vypnúť, funguje teda aj ako vypínač. Umiestňuje sa najčastejšie niekde pri krbe.

 

Vhodný doplnok - regulátor komínového ťahu

Na komín osadený komínovým ventilátorom je samozrejme tiež vhodné nainštalovať regulátor ťahu. Zvýšenie ťahu vďaka ventilátoru môže byť výrazné, a mohol by tak naopak nastať problém s príliš vysokým ťahom. Pritom komínový ťah musí stále zodpovedať hodnote predpísanej výrobcom topidla.

Regulátory komínového ťahu - rôzne prevedenia

Obr. 7: Regulátory komínového ťahu – rôzne prevedenia

 

Naše odporúčanie

Komínové ventilátory patrí aj napriek svojej vyššej cene k najpredávanejším produktom v našom obchode. Napriek tomu sme za 10 rokov predaja neriešili ani jednu reklamáciu. Tiež sme nezaznamenali ani jednu odozvu od zákazníka, že mu komínový ventilátor so zvýšením ťahu nepomohol. Preto môžeme komínové ventilátory len odporučiť.